Atlas netopýrů libereckého kraje

Rod :

Rhinolophus

Vrápenec malý
(Rhinolophus hipposideros)

Rod :

Myotis

Netopýr velký
(Myotis myotis)

Netopýr vodní
(Myotis daubentonii)

Netopýr pobřežní
(Myotis dasycneme)

Netopýr řasnatý
(Myotis nattereri)

Netopýr velkouchý
(Myotis bechsteinii)

Netopýr brvitý
(Myotis emarginatus)

Netopýr vousatý
(Myotis mystacinus)

Netopýr brantův
(Myotis brandtii)

Rod :

Nyctalus

Netopýr rezavý
(Nyctalus noctula)

Netopýr stromový
(Nyctalus leisleri)

Rod :

Eptesicus

Netopýr severní
(Eptesicus nillsonii)

Netopýr večerní
(Eptesicus serotinus)

Rod :

Plecotus

Netopýr ušatý
(Plecotus auritus)

Netopýr dlouhouchý
(Plecotus austriacus)

Rod :

Pipistrellus

Netopýr hvízdavý
(Pipistrellus pipistrellus)

Netopýr parkový
(Pipistrellus nathusii)

Rod :

Barbastellus

Netopýr černý
(Barbastella barbastellus)

Rod :

Vespertilio

Netopýr pestrý
(Vespertilio murinus)

    Zpět – Hlavní stránka       Zpět – Netopýři Libereckého kraje