Netopýr hvízdavý (Pipistrellus pipistrellus)
Slovensky - Večernica malá ,  Rusky - Нeтoпир мaлий,  Polsky - Karlik malutki,  Německy - Zwergfledermaus,  Anglicky - Common pipistrelle,  Francouzky - Ppistrelle commune

Netopýr hvízdavý (Pipistrellus pipistrellus) foto: M. Jóža

Výskyt v ČR

Výskyt v evropě

Popis: Váha: 3,5 až 8g.  Délka předloktí: 28 až 34mm.  Rozpětí křídel: 180 až 240mm.  Délka těla: 36 až 51mm.  Délka ocasu: 20 až 35mm.  Délka ušního boltce: 9 až 13mm.  Délka trágu: 3,9 až 7mm.
Náš nejmenší druh netopýra. Má masité,široké, krátké ušní boltce nepřesahující při přeložení do předu úroveň čenichu, dobře vyvinutá epibléma. Srst je na hřbetě tmavohnědá, na břiše světlejší hnědošedá. Ušní boltce a létací blána jsou hnědočerné.

Zajímavosti: Nejvyšší  známý  věk: 16 let, 7 měsíců (Hurka, 1989).  Průměrná délka života: 2 až 3 roky.  Nejdelší známý přelet: 770 Km (Wilhelm, 1971).  Běžné přelety: do 50 Km.

Hlasový diagram Netopýra hvízdavého

Hlasová frekvence 45 až 60 kHz
optimum 45, nebo 55 kHz

Způsob života: Letní kolonie tohoto druhu (čítající od 20 do 300 samic) můžeme nalézt v různých štěrbinových úkrytech (za obložením domů, za okenicemi,...) a ve stromových dutinách. Stejné ukryty používají po řadu let a v průběhu sezóny střídají více ukrytu, v závislosti na vývoji roční doby i počasí. V podzimním období se letní kolonie rozpadají a vznikají nové přechodné smíšené (samci i samice) kolonie, čítající až 600 jedinců. V některých oblastech jejich výskytu (např. Plzeň, Brno, Klatovy,..) tyto kolonie invazně naletují do měst a objevují se na neobvyklých místech (v bytech, za okny, v květináčích, ...). V září a v říjnu se rozpadnou na menší skupinky (3 až 40 ks), které již obsazují štěrbinové ukryty v blízkosti zimovišť. Zimují jednotlivě, ale i v několika tisícových koloniích ve skulinách zdí, ve spárách panelových domů, sklepích, prostorách věží, kostelech, zámcích, za obrazy na chladných chodbách, v zárubních a podobně. V teplejších obdobích středního holocénu zimoval v početných skupinách v jeskyních. V dnešní době je jen málo jeskyní v jihozápadní části areálu jeho výskytu kde pravidelně zimuje.

V posledních dvou letech, na základě studiu hlasu a DNA, byla vylišena jedna forma tohoto druhu jako samostatný druh. Dostal jméno netopýr nejmenší (Pipistrellus pygmaeus, nebo mediterraneus). Od netopýra hvízdavého se liší viší hlasovou frekvencí (optimum - 55kHz), u dospělých samců oranžovým zbarvením glans penisu bez středového pruhu. Ostatní znaky jsou pouze orientační (zbarvení, tvar boltce, ..). Spolehlivé určení představuje pouze hlasová frekvence a rozbor DNA. Rozlišení těchto dvou druhu je velmi náročné i pro odborníky.

    Zpět – Hlavní stránka       Zpět – Netopýři Libereckého kraje

Určovací klíč netopýrů