Netopýr vousatý (Myotis mystacinus)
Slovensky - Netopier fúzatý,  Rusky - Нiчниця вycaтa   Polsky - Nocek wąsatek,  Německy - Kleine Bartfledermaus,  Anglicky - hiskered bat,  Francouzky - Vespertilion á oreilles moustaches.

Netopýr vousatý (Myotis mystacinus) foto: M. Jóža

Výskyt v ČR

Výskyt v evropě

Popis: Váha: 4,5 až 8g.  Délka předloktí: 31 až 37mm.  Rozpětí křídel: 190 až 225mm.  Délka těla: 35 až 48mm.  Délka ocasu: 30 až 43mm.  Délka ušního boltce: 12 až 19mm.  Délka trágu: 6,5 až 10mm.
Jeden z našich nejmenších netopýrů. Srst je na na břiše světlešedá, na hřbetě černohnědá s hnědošedým nádechem , ušní boltce a létací blána hnědočerné. Krátké ostré ušní boltce, trágus dosahuje do poloviny výšky boltců. V první třetině ušního boltce malý zářez. Ocasní létací blána přichycená při základu vnějšího prstu.

Hlasový diagram Netopýra vousatého

Hlasová frekvence 45 » 80 kHz.
optimum - 45 » 50 kHz.

Zajímavosti: Nejvyšší  známý  věk: 24 let a tři měsíce (Kock, 1994), 23 let (nach Bat News. 11, 1987).  Průměrná délka života: 3,5 let.  Nejdelší známý přelet: 240 Km (Lange, 1994).

Způsob života: Letní kolonie (čítající od 20 do 100 samic)jsou ukryté v stromových dutinách, v dutinách trámu, v dutinách pod střešní krytinou, za dřevěným obložením a podobně zejména v okrajových částech malých osad a v osamocených staveních poblíž lesů. Jednotlivé kusy zimují ve štolách, sklepích a v jeskyních převážně ve štěrbinách, ale není neobvyklé když na zimovišti volně visí. Je schopen zimovat i při teplotách blízkým budu mrazu.
Obývá převážně lesnaté oblasti s vlhkým  klimatem a jako jeden z mála evropských netopýrů vystupuje i v letním období téměř až po horní hranici lesa. Ovšem jeho výskyt je znám i z oblastí s četnými vodními plochami střídající se s lesnatými remízky, ale také i z centra Prahy a jiných měst(zejména v blízkosti lesoparků).

    Zpět – Hlavní stránka       Zpět – Netopýři Libereckého kraje

Určovací klíč netopýrů