Netopýr rezavý (Nyctalus noctula)
Slovensky - Raniak hrdzavý ,  Rusky - Вeчiрниця дoзiрнa   Polsky - Borowiec wielki,  Německy - Großes Abendsegler,  Anglicky - Noctule,  Francouzky - Noctule

Netopýr rezavý (Nyctalus noctula) foto: D. Horáček

Výskyt v ČR

Výskyt v evropě

Popis: Váha: 19 až 46g.  Délka předloktí: 51 až 56mm.  Rozpětí křídel: 320 až 400mm.  Délka těla: 63 až 84mm.  Délka ocasu: 49 až 59mm.  Délka ušního boltce: 17 až 21mm.  Délka trágu: 6 až 8,5mm.
Jeden z našich větších netopýrů. Srst je rezavě hnědá, na břiše světlejší. Chlupy jednobarevné. Ušní boltce a létací blána tmavohnědé. Tvarově zvláštní ušní boltce, které jsou masité, kožovité, s malým tragem, ledvinovitého (paličkovitého) tvaru. Znatelná epibléma.

Zajímavosti: Nejvyšší  známý  věk: 12 let (Rachmatulina, 1992).  Nejdelší známý přelet: 2347 Km (Buresch a Beron, 1962), 930 Km (Petersons, 1996).

Hlasový diagram Netopýra rezavého

Hlasová frekvence 20 až 45 kHz
optimum 35 kHz

Způsob života: Své letní kolonie (čítající od 20 do 100 samic) vytváří zejména v přirozených dutinách často v blízkosti vodních ploch. Ty poznáme podle tmavého až černého zabarvení u vletového otvoru. Za teplých letních dnů, zejména odpoledne se kolonie ozývá dobře slyšitelným vrzavým hlasem, podle nějž se dá nejsnáze nalézt.V poslední době se objevují i letní kolonie v dutinách zdí a ve spárách panelových domů. V době přeletu nalezneme menší skupinky (3 až 20 ks.) v podobných tipech ukrytu jaký používají pro letní kolonie. Zimují v početných skupinách (až 600 jedinců) ve skalních spárách, v uzavřených skrýších ve věžích, v rozsáhlejších stromových dutinách, zasahujících pod zem. Ovšem podobně jako letní kolonie i pro zimování často používá spáry v panelových domech, větrací šachty a podobně.
Paření probíhá na podzim, v přechodných úkrytech. Samice rodí pravidelně dvě mláďata koncem v června. I přesto že u tohoto druhu známe dlouhé přelety, nejedná se o tažný druh.
Významnou část jeho potravy tvoří tak zvaný vzdušný plankton. Na večer jej můžeme vidět lovit poměrně nízko nad hladinou, poté vyletí do výše zhruba 30 metru, kde chvíli krouží a přelétá na jiná loviště. Často loví vysoko v blízkosti býlích světel. Za letu ho poznáme podle větší velikosti a krátkých, širokých křídel. Jeho hlas je poměrně na nízké frekvenci a ty co mají dobrý sluch můžou zaslechnout část jeho výkřiku.

    Zpět – Hlavní stránka       Zpět – Netopýři Libereckého kraje

Určovací klíč netopýrů