Netopýr ušatý (Plecotus auritus)
Slovensky - Ucháč svetlý,  Rusky - Вyхaнъ звичaйний   Polsky - Gacek brunatny,  Německy - Braunes Langohr,  Anglicky - Common long-eared bat,  Francouzky - Oreillard septentrional

Netopýr ušatý (Plecotus auritus) foto: D. Horáček

Výskyt v ČR

Výskyt v evropě

Popis: Váha: 4,6 až 11,3g.  Délka předloktí: 33,5 až 41,4mm.  Rozpětí křídel: 240 až 285mm.  Délka těla: 40 až 52mm.  Délka ocasu: 39 až 51mm.  Délka ušního boltce: 32 až 42mm.  Délka trágu: 12 až 18mm.
Oba naše druhy rodu Plecotus se vyznačují nápadně velkými ušními boltci, které jsou zhruba stejně dlouhé jako jejich tělo. Ti jsou na spodu nad čelem srostlé, s dlouhým, širokým, blanitým trágem. Při zadním okraji je patrná řada 14 až 22 příčných svalu umožňujících  lepší pohyblivost ušních boltců. V zimě skládají uši podél těla pod křídla, jen ve vyjímečných případech zůstane jedno, nebo obě uši nesložené. Od netopýra dluhouchého (Plecotus austriacus) se liší širším, kratším čumákem s výraznými mazovými žlázami, delším palcem než 6 mm, tupěji zakončeným trágem bez pigmentace a světlejším zbarvením se žlutavými tóny. Srst je na hřbetě hnědavá, na břiše bělavá s hnědožlutým nádechem. Ušní boltce a létací blána hnědé.

Hlasový diagram Netopýra ušatého

Hlasová frekvence 25 až 50
optimum 35 kHz
někdy 15 až 20 kHz

Zajímavosti: Nejvyšší  známý  věk: 30 let (Lehmann, 1992).  Průměrná délka života: 4 roky.  Nejdelší známý přelet: 66 Km (Masing, 1987).

Způsob života: Letní kolonie (čítající od 5 do 25, zpravidla kolem 10 samic) jsou ukryty v dutinách stromů a ve štěrbinách na půdách budov a podobně. Často vytváří smíšené kolonie s netopýrem řasnatým (Myotis nattereri). V období jarních a podzimních přeletů se zdržují v blízkosti vchodů do jeskyní a štol, do kterých zalétají za účelem páření, a využívají jejich přední částí  jako denní úkryt. Zimují ve štolách, sklepích a v jeskyních kde zalézají do různých větších štěrbin, v nichž jsou zavěšeni. Zimují jednotlivě. Občas se  halí do létací blány.
Obývá zejména podhorské oblasti s dostatkem členitých lesů až lesoparků.
Netopýr ušatý je prastarým evropským druhem žijícím již ve středním pliocénu, a velmi hojným již od období pleistocénu a holocénu.

    Zpět – Hlavní stránka       Zpět – Netopýři Libereckého kraje

Určovací klíč netopýrů