Netopýr večerní (Eptesicus serotinus)
Slovensky - Večernica pozdná ,  Rusky - Кaжaн пiзнiй,  Polsky - Mroczek póżny,  Německy - Breitflügelfledermaus,  Anglicky - Serotine,  Francouzky - Sérotine commune

Netopýr večerní (Eptesicus serotinus) foto: M. Jóža

Výskyt v ČR

Výskyt v evropě

Popis: Váha: 13 až 35g.  Délka předloktí: 47 až 57mm.  Rozpětí křídel: 315 až 381mm.  Délka těla: 62 až 80mm.  Délka ocasu: 49 až 59mm.  Délka ušního boltce: 18 až 22,5mm.  Délka trágu: 6 až 11mm.
Jeden z našich druhu větších netopýrů. Má masité,široké, krátké ušní boltce (na pohled z boku kruhovité), krátký tupě ukončený oválný  trágus,  epibléma chybí a ocas přesahuje o 5 mm okraj ocasní létací blány.. Srst je na hřbetě černohnědá s rezavým či medovým nádechem, na břiše světlejší hnědožlutá. Ušní boltce a létací blána jsou  tmavě černohnědé až černé.

Hlasový diagram Netopýra večerního

Hlasová frekvence 15 až 65 kHz
optimum 24 až 27 kHz

Zajímavosti: Nejvyšší  známý  věk: 21 let (Rachmatulina, 1992).  Průměrná délka života: 3 roky.  Nejdelší známý přelet: 330 Km (Pelikán, 1979).

Způsob života: Letní kolonie tohoto druhu (čítající od 10 do 50 samic) můžeme nalézt na půdách ve štěrbinách u komínů, v hřebenech střech, v trámech a podobně. Často jej nalezneme i za obložením domů, za okenicemi, v nepoužívaných žaluziích a v obdobných úkrytech. Jednotlivé kusy a občas i letní kolonie osídlují skalní a stromové štěrbiny. Lletní kolonie v průběhu sezóny používají více ukrytu, které střídají v závislosti na vývoji roční doby i počasí. Zimují jen zřídka ve sklepích a štolách kde zalézají do různých hlubokých štěrbin, jen velmi výjimečně visí volně. Pravděpodobně zimují ve skalních štěrbinách a hlubokých stromových dutinách. V poslední době bylo zjištěno zimování tohoto druhu ve spárách panelových domu, a to nejen jednotlivých kusů, ale i několik stovek čítajících zimních kolonií. Často zimuje společně s netopýrem hvízdavým, nebo rezavým. Je známo i jeho pravidelné zimování na chladných chodbách za obrazy, či v zárubních dveří a oken.
Dost často můžeme pozorovat jak loví v blízkosti lidských sídel a i uprostřed velkých měst. Při poměrně rychlém letu sem a tam v useku cca. 500 metrů loví nad ulicemi, v parcích a podobně. Často krouží ve skupinách kolem bílých lamp.

    Zpět – Hlavní stránka       Zpět – Netopýři Libereckého kraje

Určovací klíč netopýrů