Netopýr pobřežní (Myotis dasycneme)
Slovensky - Netopier pobrežný,  Rusky - Нiчниця  стaвкoвa   Polsky - Nocek łydkowłosy,  Německy - Teichfledermaus,  Anglicky - Pond bat,  Francouzky - Vespertilion des marais.

Netopýr pobřežní (Myotis dasycneme) foto: M. Jóža

Výskyt v ČR

Výskyt v evropě

Popis: Váha: 14 až 23g.  Délka předloktí: 43 až 49mm.  Rozpětí křídel: 200 až 300mm.  Délka těla: 57 až 67mm.  Délka ocasu: 39 až 51mm.  Délka ušního boltce: 16 až 19mm.  Délka trágu: 7 až 9mm.
Tento velmi vzácný druh je větším dvojníkem netopýra vodního . Od něj se liší větší velikostí (délka předloktí nad 42 mm), výraznější hranice mezi zbarvením hřbetní a břišní strany a v nitřní strana létací blány podél holeně bývá porostlá pásem šedohnědých chlupů.
Křídelní létací blány je připojena v místě patního kloubu, takže celá tlapa je volná. Srst je na na břiše bílá až šedobílá, na hřbetě navrch hnědá až hnědošedá, ušní boltce a létací blána je světle hnědá.

Hlasový diagram Netopýra pobřežního

Hlasová frekvence - 35 kHz.

Zajímavosti: Nejvyšší  známý věk: 26 let a 6 měsíců (Masing, 1987).  Nejdelší známý přelet: 330 Km (Roer, 1994/95).

Způsob života: Letní kolonie (čítající od 5 až 30, vyjímečně 100 samic)jsou ukryté v prostorných půdách, nebo stromových dutinách. Jednotlivé kusy zimují ve štolách a v jeskyních, u nás zejména v severních pohraničních horách a v posledních letech je zaznamenáván v Moravském krasu.
Loví nízkým přímočarým letem nad stojatými a klidně tekoucími vodami. Při lovu létá podél břehového porostu, a po několika kilometrech se teprve otáčí. Narozdíl od jiných druhu netopýrů při lovu téměř nemanévruje.
Tento druh je poměrně starým reliktním druhem obývající nízko položené bažinaté oblasti s dostatkem vodních ploch a vodních toků. V těchto oblastech ovšem nenalézá vhodné zimoviště a tak pravidelně táhne na vzdálená zimoviště a to i přes 300 Km.

    Zpět – Hlavní stránka       Zpět – Netopýři Libereckého kraje