Netopýr brantův (Myotis brandtii)
Slovensky - Netopier Brandtov,  Rusky - Нiчниця  Брандта   Polsky - Nocek Brandta,  Německy - Große Bartfledermaus,  Anglicky - Brandt's bat,  Francouzky - Vespertilion de Brandt.

Netopýr brantův (Myotis brandtii) foto: D. Horáček

Výskyt v ČR

Výskyt v evropě

Popis: Váha: 4,3 až 9,5g.  Délka předloktí: 35 až 41mm.  Rozpětí křídel: 190 až 240mm.  Délka těla: 36 až 60mm.  Délka ocasu: 31 až 48mm.  Délka ušního boltce: 12,5 až 17mm.  Délka trágu: 5,5 až 8mm.
Tento druh je dvojníkem netopýra vousatého (Myotis mystacinus) a jako samostatný druh byl vylišen a je určován teprve od roku 1970, do té doby byl považován za východoevropskou rasu netopýra vousatého. Snadno se dají určit samci. Netopýr brandtův má na rozdíl od netopýra vousatého na konci výrazně rozšířený penis. U samic je pouze spolehlivým určovacím znakem chrup. Orientačně se dají odlišit podle větší velikosti a světlejšího zbarvení. Ovšem bezpečné rozlišení těchto druhů je lépe nechat odborníkům. Srst je na na břiše světlešedá (s patrným žlutavým nádechem), na hřbetě hnědává se zlatavým nádechem (u mladých zvířat zlatavý nádech často chybí), ušní boltce a létací blána tmavě hnědé. Krátké ostré ušní boltce, trágus dosahuje do poloviny výšky boltců. V první třetině ušního boltce malý zářez. Ocasní létací blána přichycená při základu vnějšího prstu.

Hlasový diagram Netopýra brantova

Hlasová frekvence 45 » 80 kHz.
optimum - 45 » 50 kHz.

Zajímavosti: Nejvyšší  známý věk: 19 let a 8 měsíců (Vierhaus, 1984).  Nejdelší známý přelet: 700 Km (Hanák, 1987), 230 Km (Kraus u. Gauckler, 1972) .

Způsob života: Letní kolonie (čítající od 20 do 100 samic)jsou ukryté v stromových dutinách, v dutinách trámu, v dutinách pod střešní krytinou, za dřevěným obložením, ve skalních puklinách. Jednotlivé kusy zimují ve štolách, sklepích a v jeskyních převážně volně, ale není neobvyklé když zimují v mělkých štěrbinách.
Oba druhy byli, jak je patrné z kosterních pozůstatků, běžnou formou v pleistocénu a holocénu.

    Zpět – Hlavní stránka       Zpět – Netopýři Libereckého kraje

Určovací klíč netopýrů