Netopýr velkouchý (Myotis bechsteinii)
Slovensky - Netopier veľkouchý,  Rusky - Нiчниця дoвгoвyxa,  Polsky - Nocek Bechsteina,  Německy - echsteins-Fledermaus,  Anglicky - Bechstein's bat,  Francouzky - Vespertilion de Bechstein

Netopýr velkouchý (Myotis bechsteinii) foto: M.Jóža

Výskyt v ČR

Výskyt v evropě

Popis: Váha: 7 až 13,6g.  Délka předloktí: 40 až 47mm.  Rozpětí křídel: 250 až 286mm.  Délka těla: 46 až 55mm.  Délka ocasu: 41 až 47mm.  Délka ušního boltce: 23 až 26mm.  Délka trágu: 10,5 až 14mm.
Středně velký druh rodu Myotis. Nezaměnitelný pro napadně velké ušní blotce. Při přehnutí dopředu přesahují zhruba o celou polovinu své délky uroveň čenichu. Křídelní létací blána se připojuje k noze při základu vnějšího prstu. Srst na hřbetě hnědavé barvy, břicho bělavé.Ušní boltce a letací blána červenohnědé. Při zimování nikdy nasklápí ani neskládá ušní boltce pod křídla.

Zajímavosti: Nejvyšší  známý  věk: 21 let (Henze, 1979).  Nejdelší známý přelet: 35 až 39 Km (Haensel, 1991).

Hlasový diagram Netopýra velkouchého

Hlasová frekvence 45 až 50 kHz.

Způsob života: Tento druh obývá Evropu již od nejstarších čtvrtohor. Poměrně početné nálezy kosterních pozůstatku tohoto druhu pocházejí z období pleistocénu a do poloviny holocénu. V té době byl jedním z nejhojnějších druhů. V současné době je v celém areálu svého rozšíření dosti vzácný a mnohdy má jeho výskyt ostrůvkovitý charakter. Zcela výhradně se váže na listnaté, zejména bukové podhorské porosty. Úbytek těchto lesu se přímo promítá na snižování početnosti tohoto, těžko se měnícím podmínkám přispusobujícího druhu.
Vytváří velmi malé letní kolonie (3 až 10 samic) v přirozených stromových dutinách. Pravděpodobně jako letní ukryty také využívají různé štěrbinové úkryty na půdách, skalní výklenky a jim podobná místa v budovách. Jsou známy případy kdy byli jednotlivý jedinci tohoto druhu nalezení v letních kolonií jiných druhů, nejčastěji netopýra řasnatého (Myotis nattereri). V období přeletů zalétá do jeskyní, ale jen velmi zřídka zde zimuje. Je pravděpodobné, že jako zimoviště využívá také stromových dutin. Při zimování visí vždy volně.

    Zpět – Hlavní stránka       Zpět – Netopýři Libereckého kraje

Určovací klíč netopýrů