Netopýr parkový (Pipistrellus nathusii)
Slovensky - Večernica parková ,  Rusky - Нeтoпир лicoвтй ,  Polsky - Karlik większy,  Německy - Rauhhautfledermaus,  Anglicky - Nathusius' pipistrelle,  Francouzky - Ppistrelle de Nathusius

Netopýr parkový (Pipistrellus nathusii) foto: neznámý autor

Výskyt v ČR

Výskyt v evropě

Popis: Váha: 5 až 15,5g.  Délka předloktí: 31,3 až 35mm.  Rozpětí křídel: 230 až 250mm.  Délka těla: 39 až 54mm.  Délka ocasu: 30 až 41mm.  Délka ušního boltce: 10 až 14mm.  Délka trágu: 6,5 až 8mm.
Jeden z našich nejmenších druhů netopýrů.Má masité,široké, krátké ušní boltce přesahující při přeložení do předu úroveň čenichu, dobře vyvinutá epibléma. Srst je na hřbetě tmavohnědá, na břiše světlejší hnědošedá. Ušní boltce a létací blána jsou hnědočerné. Je dvojníkem Netopýr hvízdavý (Pipistrellus pipistrellus), od nějž se liší nižší hlasovou frekvencí (33 až 35 kHz) nepatrně větší velikostí, delší ušní boltec, délka předloktí zpravidla přesahuje 33 mm, pátý prst křídla je delší než 43 mm, palec křídla je přibližně stejně dlouhý jako šíře zápěstního kloubu a osrstění na spodu ocasní blány je rozsáhlejší, sahá přibližně do poloviny délky ocasu. Spolehlivě tyto dva druhy rozliší pouze odborník. Nejlepšími určovacími znaky je hlasová frekvence a délka pátého prstu.

Hlasový diagram Netopýra parkového

Hlasová frekvence 35 až 38 kHz

Zajímavosti: Nejvyšší  známý  věk: 11 let (Haensel, 1994).  Průměrná délka života: 2,5 roku.  Nejdelší známý přelet: 1905 Km, 1875 Km a 1820 Km (Petersons, 1996).

Způsob života: Letní kolonie tohoto druhu (čítající od 5 do 20 samic) můžeme nalézt v různých štěrbinových úkrytech (za obložením domů, za okenicemi,...) a ve stromových dutinách. Jsou známy nálezy jednotlivých samic v letní kolonii Netopýra hvízdavého (Pipistrellus pipistrellus). V podzimním období se letní kolonie rozpadají a vznikají nové přechodné smíšené (1 až 3 samice a 1 samec). Tyto kolonie jsou v různých štěrbinových úkrytech, ze kterých se ozývá pro nás slyšitelným sociálním, vrzavým hlasem samec lákající samice.
Obývá oblasti s členitým parkovým až lesoparkovým porostem, s dostatkem vodních ploch. Od nás je znám z oblasti Třeboňska, jižní Moravy, Českého Ráje.

    Zpět – Hlavní stránka       Zpět – Netopýři Libereckého kraje

Určovací klíč netopýrů