Netopýr velký (Myotis myotis)
Slovensky - Netopier obyčajný ,  Rusky - Нiчниця велика,  Polsky - Nocek duzy,  Německy - Großes Mausohr,  Anglicky - Greater mouse-eared bat,  Francouzky - Grand murin

Netopýr velký (Myotis myotis) foto: D. Horáček

Výskyt v ČR

Výskyt v evropě

Popis: Váha: 16 až 40g.  Délka předloktí: 56 až 67mm.  Rozpětí křídel: 350 až 430mm.  Délka těla: 68 až 83mm.  Délka ocasu: 45 až 61mm.  Délka ušního boltce: 24 až 31mm.  Délka trágu: 10 až 15mm.
Od ostatních druhu rodu Myotis se liší výrazně větší velikostí. Srst je u juvenilních jedinců šedavá u dospělých špinavě hnědá, na břiše špinavě bílá.Ušní boltce a létací blána světle hnědé. Ušní boltce podlouhle oválné, blanité, při přeložení do předu přesahují přes hlavu.

Zajímavosti: Nejvyšší  známý  věk: 28 let (Richardson, 1985), 36 let (ústní sdělení - Hanzal, 1999).  Průměrná délka života: 4 až 5 let.  Nejdelší známý přelet: 390 Km (de Patz et al., 1986).  Běžné přelety: 50, vyjímečně 100 Km.

Hlasový diagram Netopýra velkého

Hlasová frekvence optimum 35 kHz

Způsob života: Vytváří početné letní kolonie (čítající od 50 do 1000 samic)na velkých půdách kostelů, zámků, hradů a jiných budov. Zde nejčastěji visí ve velkých shlucích u hřebene střechy. Malé kolonie mnohdy stejně jako samotářsky žijící samci zalézají do štěrbin v trámoví. Zejména v jižnější oblast výskytu tohoto druhu, vytváří letní kolonie i v krasových jeskyních. Zimují ve štolách, sklepích a zejména v jeskyních kde zalézají do různých štěrbin, nebo visí volně na stěnách. Zimují jednotlivě ale často na zimovišti vytváří střapce (v Harmaněcké jeskyni Izbica zimuje ve shluku kolem 5000 jedinců).
Paření probíhá na podzim, vynímečně v průběhu zimování. Samice si uchovává po celou dobu zimování spermie ve svém těle a k oplodnění vajíčka dochází až na jaře. Mláďata se rodí koncem května až začátkem června.
Významnou část jeho potravy tohoto druhu tvoří nelétavé formy hmyzu, zejména střevlíci a to až z 80%. Ty vyhledává nízkým letem nad zemí, kdy ultrazvukem prohledává povrch. Nalezenou kořist dobíhá a sbírá ze země.

    Zpět – Hlavní stránka       Zpět – Netopýři Libereckého kraje

Určovací klíč netopýrů