Netopýr vodní (Myotis daubentonii)
Slovensky - Netopier vodný,  Rusky - Нiчниця вoдянa   Polsky - Nocek rudy,  Německy - asserfledermaus,  Anglicky - Daubenton's bat,  Francouzky - Vespertilion de Daubenton.

Netopýr vodní (Myotis daubentonii) foto: M. Jóža

Výskyt v ČR

Výskyt v evropě

Popis: Váha: 6 až 17g.  Délka předloktí: 35 až 41mm.  Rozpětí křídel: 240 až 275mm.  Délka těla: 36 až 60mm.  Délka ocasu: 31 až 48mm.  Délka ušního boltce: 11 až 17mm.  Délka trágu: 5 až 8mm.
Od ostatních menších druhů rodu Myotis, se liší připojením křídelní létací blány v místě patního kloubu, takže celá tlapa je volná. Čenich je krátký, široký. Srst je na na břiše bílá až šedobílá, na hřbetě navrch hnědá až hnědošedá, ušní boltce a létací blána je světle hnědá. Krátké, široké ušní boltce, trágus dosahuje do poloviny výšky boltců. Zářez zcela chybí.

Hlasový diagram Netopýra vodního

Hlasová frekvence 35 » 85 kHz.
optimum - 43 kHz.

Zajímavosti: Nejvyšší  známý věk: 28 let (Červený, 1989).  Průměrná délka života:  4 až 4,5 roku.  Nejdelší známý přelet: 260 Km (Urbanczyk, 1991).  Běžné přelety: 50, vyjímečně 100 Km.

Způsob života: Nejčastěji vytváří letní kolonie v dutinách stromů, ale také mu vyhovují různé skuliny ve zdech,v klenutí mostů (čítající od 15 do 50 samic)a na půdách (zde muže letní kolonii tvořit až 200 samic). Jednotlivé kusy zimují ve štolách, sklepích a v jeskyních převážně ve štěrbinách.
Nejvíc mu vyhovuje krajina s dostatkem členitých lesních porostů, s dostatkem vodních ploch, či klidných toků.
Loví zejména komáry a pakomáry nízkým letem nad vodní hladinou. Často můžeme pozorovat jak při lovu škrtne ocasní blánou o vodní hladinu, pravděpodobně tak sbírá hmyz z vodní hladiny.

    Zpět – Hlavní stránka       Zpět – Netopýři Libereckého kraje

Určovací klíč netopýrů