Netopýr černý (Barbastella barbastellus)
Slovensky - Ucháňa čierna,  Rusky - Штpoкoвyx эвpoпeйсъкий   Polsky - Mopek,  Německy - Mopsfarbfledermaus,  Anglicky - Barbastelle,  Francouzky - Barbastelle

Netopýr černý (Barbastella barbastellus) foto: M. Jóža

Výskyt v ČR

Výskyt v evropě

Popis: Váha: 6 až 14,5g.  Délka předloktí: 36 až 42mm.  Rozpětí křídel: 262 až 292mm.  Délka těla: 47 až 59mm.  Délka ocasu: 35 až 55mm.  Délka ušního boltce: 12 až 19,5mm.  Délka trágu: 9 až 11mm.
Středně velký druh netopýra. Nezaměnitelný, výraz obličejové části připomíná mopslíka. Srst je hnědočerná až černá, zejména u starších jedinců se slabým bílím melírem na hřbetě. Ušní boltce a létací blána černé. Poměrně velké, široké ušní boltce,masité, kožovité, do předu otočené, nad čelem srostlé (podle toho se lidově nazývá srostlouch) s dlouhým tragem, úzkým, zašpičatělým . Nevyvinutá epibléma.

Hlasový diagram Netopýra černého

Hlasová frekvence 30 až 35
, nebo 40 až 43 kHz
optimum 32 kHz

Zajímavosti: Nejvyšší  známý  věk: 21 let a 9 měsíců (Abel, 1970).  Nejdelší známý přelet: 290 Km (Kepka, 1960),180 Km (Gaisler a Hanák, 1969).  Běžné přelety: 15, vyjímečně 100 Km.

Způsob života: Letní kolonie (čítající od 10 do 80 samic) jsou ukryty v dutinách stromů a v různých štěrbinových úkrytech. Jako je například obložení domů,za okenicemi a podobně. Letní kolonie vznikají vždy v blízkosti lesů, ve kterých netopýr černý loví. Samci jsou samotářský a jako denní ukryt využijí jakoukoli štěrbinu (odchlíplá omítka, metrové dříví,...). Zimují ve štolách, sklepích a v jeskyních kde zalézají do různých štěrbin, nebo visí volně na stěnách. Zimují jednotlivě ale často na zimovišti vytváří střapce. Na některých zimovištích nacházíme jen několik málo kusu a jinde zimují masově (i více jak 10000 jedinců).
Obývá nížinné, podhorské,  horské a vysokohorské oblasti s dostatkem lesů. Téměř chybí v intenzivně obhospodařovaných polnohospodářských krajinách. Vyskytuje se téměř po celém území ČR. Některé úzké vyzdvižené hřebeny neobývá (např. Ještědský hřbet), i když v okolí se s ním setkáváme pravidelně.

    Zpět – Hlavní stránka       Zpět – Netopýři Libereckého kraje

Určovací klíč netopýrů