KŘIŽANY

V horní části obce v 50. až 60. letech byla otevřena cca. 100 metrů hluboká šachta se třemi horizonty a několik dalších štol v nejbližším okolí. Nejprve v horní části dobývali uranové zrudnění s niklem a kobaltem (to ovšem zde nebylo pozděi těženo) a později probíhala průzkumová těžba na baryt a fluorit a to až do 70. let. V dnešní době jsou štoly zavaleny nebo se zřítily samy. Pouze spodní štola je zabezpečena vraty a je z ní odebírána pitná voda do okolních obcí. Na povrchu je velké množství propadu, který vznikl řícením stropů horních pater, velkých dobývkových prostorů a komínu. Lokalita je též významným nalezištěm minerálů a jsou odtud známy krystalové formy barytu a fluoritu.