jeskyně Krtola

Pískovcová jeskyně.

Tuto vrstevnicovou jeskyni archeologicky zkoumal již v roce 1888 J.L.Píče, ale první speleologický popis lokality přinesli až v roce 1975 pánové Balatka a Sládek. Její délka je 40 metrů, šíře až 18m a výška od 1,5 do 2 metrů. Tvoří jí dva sálové prostory, oddělené říceným blokem. S největší pravděpodobností s jeskyní souvisí i asi 20 metrů od vchodu vzdálená skalní brána. Ta má rozpětí 9 metrů a je 5 metrů vysoká. Pravděpodobně vznikla, jako pozůstatek vstupního portálu při propadu přední části jeskyně. Zajímavé informace přináší V. Cílek zjištěním, že jeskyně již vznikla v průběhu glaciálu promrzáním a mrazovým zvětráváním pískovce. Takto vzniklé jemné sedimenty byli odnášeny vodou z tajících sněhových polí v oblasti jezevčího hradu nad jeskyní. Jezevčí hrad je pravděpodobně spojen úzkými puklinovými trativody s jeskyní Krtola. Jeskyně je uzavřena mříží.

Další informace o jeskyni - mapy, staré články a zprávy

Mapa Jenčova
Mapa jeskyně Krtola