HANYCHOVSKÁ JESKYNĚ

Vchod této jeskyně je situován v opuštěném Panském lomu. Lomem byly těženy silurské tmavošedé dolomitové vápence, kalcitické dolomity a světle šedé, žilkované vápence. Horniny jsou vesměs velmi silně rozpukané. Jeskyně je založena na puklinách 70/80 (vchodová část), 315/70-80 (hlavní chodba) a 35/80 (závěrečná část). Je zhruba 135 metrů dlouhá, tvořená převážně těsnými kanály. Směrem od stropu do počvy přecházejí kanály v úzké pukliny. Hned za vchodem se nachází zvonovitá propástka o průměru od 4 do 7 metrů a celkové hloubce 15 metrů. Z jejího dna vede úzký kanálek, který se po 6 metrech lomí k SV. Dále jeskyně pokračuje již zmíněnými kanály s několika menšími komínovitými prostorami a končí neprůleznými puklinami. Výzdoba je z 99% zničena slaboduchými návštěvníky. Jen v zadní těžko dostupné části zůstalo několik neporušených krápníků a záclon. Stěny jeskyně pokrývají sintry. V jeskyni se pracuje na čištění a prohlubování vstupní propástky.
Během zimy zde zimuje 16 druhů netopýrů

Další informace o jeskyni - mapy, staré články a zprávy

Mapa Hanychovské 2020
půdorys Hanychovské jeskyně 2020

Mapa Hanychovské 2020
rozvinutý řez Hanychovské jeskyně 2020

situace Hanychovské 2020
situační nákres 2020

Mapa Hanychovské
stará mapa Hanychovské jeskyně