JESKYNĚ Zaměněná

Pískovcová jeskyně objevená roku 2019 na dně výrazného závrtu.
V roce 2019 byla tato jeskyně (jak bylo již dříve zmiňováno) objevena omylem a netušenou záměnou za nedaleko vzdálenou (menší) jeskyni. Odtud tedy pramení její název Zaměněná.
Jeskyně je kompletně vyvinutá na puklině JV směru. Pro její průzkum je zapotřebí základních lanových technik.
Celková délka jeskyně dosahuje 85 metrů s denivelací 19metrů. V jeskyni se nalézají 2 výrazné dómy s průměrnou výškou prostor 11m.
Zajímavostí jeskyně je tzv. blátokras, kde stékající bahno s pískem stékajících po stěnách tvoří známé krasové útvary, jakým jsou sintrové záclony, sintrové hrázky a náteky na stěnách. Tyto útvary se nacházejí v nejspodnějším patře jeskyně. Kromě těchto nádherných útvarů v jeskyni hrozí sesuvy kamenných bloků od velikosti několika málo kg až po obří tunové bloky. Prostory je třeba prolézat se zvýšenou opatrností.

Další informace o jeskyni - mapy, staré články a zprávy

Mapa Zaměněná
Mapa jeskyně

Fotky z Revoluční třídy
Mapa Zaměněná
Pohled směrem ke vstupu

Mapa Zaměněná
Pohled směrem ke vstupu od náteků

Mapa Zaměněná
Pohled do zadních prostor jeskyně

Mapa Zaměněná
Náteky "blátokrasu"

Mapa Zaměněná
Detail náteků "blátokrasu" na stěnách jeskyně

Mapa Zaměněná
Sedimentační vrstvy na přítokové části jeskyně

Mapa Zaměněná
Výstup po laně pod zaklíněnými bloky. Hrozí samovolné sesunutí několika tun materiálu.