JESKYNĚ Dvoustovka

Po prvotním objevu v letech 2015 a 2016 probíhal v dalším roce podrobnější výzkum stávajících pro-stor. Šlo o 7 akcí v celkové délce trvání 157 osobohodin. Byla pořízena další fotodokumentace, proběhl kamerový průzkum neprůlezných dutin a byly také odebrány vzorky sintrových výplní a ty pak odeslány k určení stáří. Na posledně jmenovaném spolupracujeme s Českou geologickou službou a Geologickým ústavem AV ČR, viz. poslední odstavec článku. Na základě získaných dat bude odborníky zpracována souhrnná zpráva, ovšem z prvních informací víme, že se nepotvrdila teorie o hydrotermálním původu krystalů v jeskyni. Z měření metodou uranových řad známe ale velmi přesně jejich svrchně pleistocenní stáří, a to 118 tisíc let, čili vznikly v teplém interglaciálu, kdy humidní podnebí umožnilo vznik jezírek stojaté nasycené vody v jeskyni.

Další informace o jeskyni - mapy, staré články a zprávy

Mapa Dvoustovka
mapa jeskyně Dvoustovka