Západní j. - Blátivka 8/2022 - 10/2022

V předchozí zprávě z Blátivky ze dne 10.5.2022 jsou podány základní informace a popsána naše počáteční činnost v chodbě. V druhé polovině sezóny jsme pak v Západní jeskyni podnikli dalších pět akcí.

Při jedné z nich byl tak jako každý rok odklízen bahnitý splaz ve vstupu Ponorového dómu. Z jeskyně na světlo vyjelo 20 koleček kamení a bahna - zhruba polovina nyní obvyklého objemu, který se do jara vytlačí z dómu.
Ostatní akce jsme už věnovali Blátivce, a to vždy ve dvou lidech, výjimečně ve třech, přičemž "dvoumužný" transport vyžaduje přesouvání se mezi stanovišti na trase, což oba účastníky stojí mnoho sil navíc včetně opakovaného plazení v tekutém bahně chodby. Za sezónu jsme vytáhli celkem 109 dvacetilitrových kanystrů a v dómu Nové jeskyně vystavěli vysokou deponii, kterou v budoucnu přemístíme až na povrch.
Výsledkem práce v roce 2022 je proměna plazivky na prostor dlouhý 2,2 m a vysoký nejvíce 2,4 m. Šířka ukloněné chodby je 0,8 resp. 1,1 m v místě esovitého zalomení. V počvě tvoříme stupně tak, jak kopírujeme výšku upadajícího stropu. U vstupu do Blátivky jsme pak vytvořili trativod pro odvodnění obvyklé bahnité louže a tím příjemnější práci na překládce. Při poslední říjnové akci jsme se už zakousli do sedimentu směrem k 2,5 m vzdálené historické čelbě, jež má profil pouhých 0,5 x 0,45 m.
Nyní máme tedy dostatečnou ověřovací sondu co do charakteru chodby, a zároveň pohodlný nástupní prostor pro další průzkum. V další fázi nás čeká náročné řešení dostatečně kapacitního transportu na povrch, jenž umožní jak další postup chodbou, tak výkliz sedimentů z dnes známé části jeskyně, která v jižním směru před vstupem do Blátivky také neřekla poslední slovo. Na vybraných místech zůstanou sedimenty v původním profilu, například pro biostratigrafický výzkum.

Účastníci:
7.8.2022 - L. Kovacs, J. Honzejk
20.8. - J. Honzejk
4.9. - L. Budík, J. Honzejk
8.10. - L. Budík, J. Honzejk
29.10. - B. Smolová, L. Budík, J. HonzejkZápadní - Šnek na překládce před vstupem do Blátivky (8/2022)
Šnek na překládce před vstupem do Blátivky.

Západní - Blátivka, pohled ven ke vstupu do chodby (8/2022)
V Blátivce, pohled ven ke vstupu.

Západní - Blátivka, detail stalagnátové kupy vzniklé kdysi na jílovém sedimentu. Podkopání kupy umožnilo vstup do chodby bez poškození výzdoby.(10/2022)
Blátivka, detail stalagnátové kupy vzniklé kdysi na jílovém sedimentu. Podkopání kupy umožnilo vstup do chodby bez poškození výzdoby.

Západní - Blátivka, pohled od vstupu směrem k esovitému zalomení (10/2022)
Blátivka, pohled od vstupu směrem k esovitému zalomení.

Západní - Blátivka, sonda před koncem chodby  (10/2022)
Stupňovitý výkop před koncem chodby.

Západní - Blátivka, čelba z roku 1979, profil 0,5x0,45 m (10/2022)
Blátivka, současný konec chodby opuštěný v roce 1979. Úplné vysychání jezírka v posledních letech umožňuje pohled na někdejší čelbu.

Západní - Libor a Bára na překládce u Blátivky  (10/2022)
Libor a Bára - další účastníci podzimní Blátivky 2022.

Vložil Jiří Honzejk, 1. ledna 2023 15:16.
Jméno:
Heslo:
vyber fotografii:
Popisek fotky:
místo:
typ akce: