Západní j. - Blátivka 10/2019 - 4/2022 (počáteční průzkum, zhodnocení, foto)

Blátivá chodba čili Blátivka je nejhlubší místo jihozápadní větve Západní jeskyně. Chodba, i větší prostora jí bezprostředně předcházející, jsou stará odvodnění dnes vyplněná sedimenty do takové míry, která znesnadňuje výběr směru dalšího postupu. Ovšem hlavní směr i značná délka zdejší vápencové polohy táhnoucí se k Jítravě dávají velkou naději na další objevy.

Průzkum Blátivky jsme obnovili po dlouhé pauze od roku 1979, kdy zde naši kolegové, nyní již zasloužilí speleosenioři, vyklidili kromě dalších částí Nových jeskyní i tuto chodbičku v délce asi 13 metrů na průlezný rozměr. Při práci vleže používali kopáček a malý pekáč tahaný na tenké šňůrce. Postup přerušili v místě, kde strop jinak vodorovné chodby začíná klesat, bylo nutné kopat hlavou dolů a prostor čelby se začal záhy plnit vodou.

Pro vyhodnocení možností postupu je nutné provést další průzkum známé části chodby. Zřetelné stopy po mohutném proudění vody dávají tušit, že jeskyně tu zdaleka nekončí, otázkou jsou rozměry chodby, to znamená, jak moc reálná je další činnost s ohledem na profil a možnosti transportu. Výkliz mnoha tun sedimentu vyžaduje náročný přesun z velké hloubky jeskyně a pro jakoukoli technickou realizaci je třeba pádný důvod.

Novou etapu explorace jsme započali mělkou sondou a odvodněním části Blátivky, kam se od vstupu do nízké plazivky rozlévala voda shromážděná z výše položených částí jeskyně. V létě 2020 pak vznikla, ještě kopáním vleže, první půlmetrová sonda naopak před koncem chodby - dva metry před historickou čelbou a tím i před jezírkem, které pouze výjimečně vysychá - zřejmě až v posledních letech. Krátce poté jsme sondu po 40 vytažených kanystrech zvětšili na solidní rozměr pro práci (info viz Výroční zpráva 2020, str.6). Zajištění počtu 5 až 6 osob pro smysluplnou činnost je často obtížné, tím spíš v covidové době. Za celý rok 2021 zde neproběhla žádná akce, dlužno dodat – jednou i kvůli zaplavení začátku chodby po týdenních deštích. Bádání jsme proto vždy přesměrovali na jiná pracoviště v téže jeskyni.

Až letos 16. dubna se dalo dohromady šest kopáčů smířených s mazlavým bahnem. Ve zmíněné koncové části chodby jsme dál prohloubili počvu, sondu ještě o něco prodloužili a na dočasnou deponii v jeskyni přemístili 51 dvacetilitrových kanystrů. Současný transport vyžaduje tahání postupně na dvou lanech na vzdálenost 23 metrů. Po skončení prvotní sondáže bude deponie přesunuta o dalších 20 metrů ke vchodu a dál ven z jeskyně.
V závěru akce bylo pořízeno několik dokumentačních snímků celého zájmového prostoru, který se vyklizením v budoucnu podstatně změní.

Důležitý poznatek už z druhé větší akce je, že Blátivka není žádný podružný trativod. V této chvíli má od kopané počvy výšku dva metry při stabilní šíři osmdesát centimetrů, a nic nenasvědčuje tomu, že se blíží skalní dno.

Sedimentární výplň je zatím tvořena pouze jílovitým materiálem. V několika úrovních usazené silné ale tence laminované vrstvy jílu svědčí o cyklickém ukládání v pomalu tekoucí až stojaté vodě. Ty jsou střídány až decimetry silnými vrstvami jemnozrnného materiálu bez viditelného zvrstvení, zřejmě z rychlých silnějších náplav. V sedimentu jsme na rozdíl od všech ostatních částí jeskyně bohatých na úlomky metabazitů, břidlic a vápence nalezli zatím jen jeden kus vápence odlomený ze stěny in situ. Vysvětlením je buď velký výškový rozměr chodby, kdy se ani zdaleka neblížíme ke dnu, nebo se hrubé klasty ukládaly níž v prostoře před Blátivkou, kudy probíhá zřejmě starší odvodnění, a Blátivka by mohla být vyšší a mladší úroveň - jakýsi povodňový přepad pouze pro jemnou suspenzi jílu ve vodě. Výškové poměry počvy mezi značně odlišnými prostorami ze zřejmých důvodů zatím neznáme.

Další věcí k zamyšlení je koncové jezírko s hladinou oscilující v posledních letech mezi úplným vyschnutím a maximální hladinou, která ovšem nikdy neznamená vylití vody dál do chodby. Nová podstatně hlubší sonda jen metr od něj je stále suchá, v této části není téměř žádný skap, a tak je tu možnost, že jezírko je začátek hlinito-vodního sifonu, jehož nejvyšší hladinu reguluje nějaký přepad na druhé straně.

Při dalších akcích se zahloubíme dostatečně pod úroveň svažujícího se stropu pro zachování rozumné pracovní výšky a poté začneme postupovat k čelbě, přičemž samozřejmě dojde i na zásah do prostoru jezírka. Tehdy se potvrdí (nebo vyvrátí) domněnka o sifonu, protože pokud to tak je, mělo by po zaplavení sondy dojít časem k vyrovnání hladiny a vzniku hluboké nádrže o objemu již několika tisíc litrů.

Účastníci všech průzkumných akcí v Blátivce:
27.10.2019 - J. Vaníček, J. Honzejk
20.08.2020 - J. Honzejk
03.10.2020 - M. Juračka. V. Stoklasa, J. Honzejk
16.04.2022 – I. Rous, B. Smolová, K. Závada, J. Honzejk a hosté Veronika a Martin R.
Hlavní prostor Nových jeskyní - celkový pohled
Horní část prostoru Nových jeskyní
Dolní část hlavní prostory Nových jeskyní

Dolní část hlavní prostory Nových jeskyní
Část předcházející Blátivé chodbě
Část předcházející Blátivé chodbě
Vstup do Blátivky
Vstup do Blátivky
Střední část Blátivky
Střední část Blátivky

Kopaná sonda 2 metry před čelbou (esíčko)
Kopaná sonda 2 metry před čelbou (esíčko)
Historická čelba s jezírkem
Historická čelba s jezírkem (sifon?)

Vložil Jiří Honzejk, 30. prosince 2022 19:18.
Jméno:
Heslo:
vyber fotografii:
Popisek fotky:
místo:
typ akce: