Dokončení oprav terénní stanice – srub Malá Basa

Před třemi lety byly zahájeny velké práce na opravě terénní stanice na Malé Base. Nejprve byli vyměněny vyhnilé spodní klády, upraven terén kolem srubu a odstraněny prvky, které sváděli vodu na srub (dřevěný veranda), či ho drželi ve vlhku (násyp hlíny a suti na stěnách). Nakonec byl celý srub natřen. V dalším roce bylo strženo staré závětří u dveří a vybudováno nové na kovových stojkách. V loňském roce bylo pouze instalováno do plochy střechy malé větrací okýnko. Poslední etapa v loňském roce byla zaměřena na položení nové krytiny, neb ta původní již dožívala.

Vlastní přípravy a plánování rekonstrukce střech na srubu Malá Basa započali už vloni, kdy jsme se snažili sehnat vhodný materiál a připravit vše po rekonstrukci střechy. Rozhodli jsme se stávající střechu zachovat a nad ní na laťování vytvořit provětrávanou střechu z kovových šablon. Proto bylo v loni i nové střešní okénko instalováno vyvýšeně na latě, tak aby zapadlo do nové krytiny. Toto okénko je původně určeno pro karavany, ale na vyvětrání podkrovního prostoru je naprosto ideální, navíc se požadovalo, aby bylo neprůlezné, což jeho rozměr 28x28 cm splňuje.
Letos vlastní práce na rekonstrukci střechy započali transportem materiálu. Ten byl realizován ve dvou termínech. Nejprve 12.4.2020 byly vyvezeny na hřebenovou cestu nad srubem dřevěné latě a plechování, které odtud byly postupně snošeny ke srubu a uschovány pod ním. Druhá etapa byla o něco náročnější, kdy se na srub dopravil ostatní zbylý materiál. Tím bylo téměř 90 plechových šablon rytiny, hoblované podhledová prkna, žlaby, svody, háky na žlaby, šrouby, nýty a veškeré další potřebné nářadí. V tomto nám velmi pomohl Libor Čech st., který vše postupně nahoru nad Velkou Basu vyvozil na jeho čtyřkolce. Posledních zhruba 50 metru bylo potřeba veškerý materiál odnosit na zádech. Souběžně s tímto byla nahoru vyvezena i velká elektrocentrála se svářečkou, kdy jsme opravili mříž na Velké Base a tu následně i opatřily nátěrem.
Vlastní instalace střechy byla naplánována na prodloužený víkend od 8.5 do 10.5.2020 a tento čas byl opravdu zcela využit a rekonstrukci se v rámci tohoto času podařilo dokončit. Já osobně jsem na srub dorazil ve večerních hodinách 7.5.2020 a po vynošení uschovaného materiálu ze srubu jsem ještě demontoval staré žlaby.
Následujícího dne 8.8.2020 práce byli započaty zaříznutím okraje stávající krytiny, tak aby bednění nepřesahovala o víc jak 2 cm, takže byla zkrácena o 8 až 16 cm. Poté byli na tuto stávající krytinu, jenž je zachována jako spodní plocha, která takto vydrží funkčně mnoho dalších let, instalovány nové dopředu neohýbané háky na nové žlaby. To je poměrně dost časově náročný úkol a zabavil nás až do oběda. V odpoledních hodinách byl odstraněn neforemný plechový hřeben ze stávající střechy a instalováno nejprve svislé laťování, na které pak bylo umístěno vodorovné laťování s roztečí 37 cm. Pak práce přerušila tma. Ráno 9.5.2020 došlo nejprve k rozměření plochy nové střechy, zaříznutí latí a osazené pohledových prken na pohled. Poté jsme osadily okapnice a následně pak započali pokládku krytiny. Práce šla relativně rychle, jen nás přibrzdilo zakrytí kolem střešního okénka, a nejvíc zdrželo ovaření bitumenovým pásem kolem komína, což se nedalo řešit jinak, aby toto místo dobře těsnilo. Dalo to více práce, než jsem očekával, a střechu jsem opouštěl kolem 22:00 hodiny. Na neděli zbylo už jen položit poslední řadu krytiny, a následně instalovat závětrné lišty a hřebenáče, tyto jsou připevněny pomocí nýtů. Poslední práce bylo složit žlaby s čelíčky, osadit je do háku a na zadní žlab pak připojit svod, u předního žlabu byl jen instalován chrlič.
Poslední co, jsme chtěli udělat, bylo vyzkoušet žlaby a tak se šlo pro vodu k vyvěračce, ale než jsme se s ní vrátili zkoušku provedla jsme příroda, přišel krátký, ale prudký déšť. Poté bylo sbaleno nářadí a svezeno k autu do Padouchova na skládacím rybářském kolečku.12.4.2020 D. Horáček - 7 hod (doprava latí a plechování)
25.4.2020 D. Horáček – 8 hod (doprava materiálu, nářadí a plechové krytiny na střechu)
M. Synek - 8 hod
L. Čech st. – 6 hod
D.Štejma - 2 hod
7. až 8.5.2020 D.Horáček - 14 hod (příprava střechy – háky na žlab, laťování)
M. Synek – 12 hod
D.Štejma - 8 hod
9.5.2020 D.Horáček - 13 hod (pokládání krytiny, ovaření komínu bitumenovým pásem)
M. Synek – 12 hod
D.Štejma - 10 hod
10.5.2020 D.Horáček - 8 hod (dokončení krytí, instalace závětrných lišt, hřebenáčů, žlabu a svodů, odvoz nářadí)
M. Synek – 4 hod
+ další lidé s menšími úkoly
Libor vyváží materiál na Čtyřkolce

laťování

laťování

laťování

počátek krytiny

hotový komín

celá střecha

okap

okap

hotovo

stav mříže před opravou

oprava mříže

mříž jako nová

Vložil Daniel Horáček, 14. května 2020 11:44.
Jméno:
Heslo:
vyber fotografii:
Popisek fotky:
místo:
typ akce: