Pracovně-společenský krasovíkend 27. - 28. 10. 2018

Je tu zpráva z pracovně společenské akce nad Jítravou, kterou jsme uzavřeli hlavní sezónu roku 2018.

V Západní (Jítravské) jeskyni liberečtí jeskyňáři už přes třicet let vyklízejí hlinitokamenitou výplň Ponorového dómu. V roce 2017 jsme zřejmě natrvalo uvolnili do té doby opakovaně se zavalující průchod do dómu, ale stále minimálně jednou akcí ročně likvidujeme bahnitý jazyk, který se pomalu tlačí z dómu a blíží se ke vstupu do tzv. Staré jeskyně. Nenuceně tak pokračujeme ve vyklízení prostory, kde chceme v budoucnu ověřit možné pokračování jeskyně. Kvůli činnosti v sousední Sudové chodbě, probíhající od srpna do poloviny října a s tím související mezideponií dočasně blokující transportní cestu jsme tradiční akci pod Ponorovým dómem svolali až na úplně poslední víkend před podzimním uzavřením jeskyně. Sobotní pracovní akce se zúčastnila devítičlenná skupina a i když je v současnosti při větším počtu lidí možné pracovat i na čtyřech místech jeskyně současně, soustředili jsme se na primární cíl, a to zmíněný Ponorový dóm. Děvčata nakládala, chlapci kopali a jezdili, a při veselém debatění jsme vyvozili 85 koleček bahna a kamení, přičemž místo obvyklého studeného oběda jsme si pochutnali na buřtguláši uvařeném Zdíšou a Lukýtem. Část kopáčů pak akci zakončila zaslouženou prohlídkou jeskyně. Pod dómem je tedy (dočasně) čisto a my můžeme opět jen čekat na další mazlavou nadílku nového roku.
Nakopat, odlepit, naložit, nevysekat se cestou, vyklopit, nespadnout za kolečkem do lomu, vyfunět zpět - 85krát.
Nakopat, odlepit, naložit, nevysekat se cestou, vyklopit, nespadnout za kolečkem do lomu, vyfunět zpět - 85krát.
Občas bylo u čelby docela těsno.
Občas bylo u čelby až těsno.
...ale jinak hezky.
...ale jinak hezky. Mezitím se na boudě sjeli další liberečáci a tak poslední zabahněná individua se od jeskyně ploužila už za zvuku kytar a veselého zpěvu, a s vidinou grilovaného masa od Zbyňdi a roztočeného sudu piva, který pro tuto příležitost věnoval Drozd. Ohledně sudu by se slušelo zmínit důležité souvislosti. Souvisí totiž s dávnou sázkou Dominika (R. Horušický) s Drozdem (V. Roženský) o perspektivě objevů ve směru chodby, které pak začali říkat Sudová (viz předchozí články o Sudové chodbě). Dominik předpovídal v tomto směru významné volné prostory, zatímco Drozd byl přesvědčen o zbytečnosti průzkumu. Další práce se v onom místě už nerealizovaly. Ač Dominik už není mezi námi, my v Sudovce druhým rokem intenzivně pracujeme na vyřešení její otázky, a Drozd, byť už vyvázán ze sázky (a navíc také pravděpodobný vítěz) věnoval nemalý objem chmelového moku mezi kamarády, za což mu patří dík. Na boudové trachtaci se nakonec sešlo 15 rádoby dospěláků, jeden capart, jedno psisko, čtyři kytary a jedny housle, čili o společenském významu onoho večera v lesích Velkého Vápenného není pochyb. Zúčastnění budou mj. jistě vzpomínat na "Chvilku pro republiku", kterou jsme si už krátce po půlnoci na 28. října připomněli náš významný svátek.
A jedlo se, pilo a muzicírovalo...
A jedlo se, pilo a muzicírovalo... Neděle se nesla v duchu posledních návštěv jeskyní a kontrol uzávěr (Rokytky, Loupežnická), kdy jsme si s potěšením prohlédli např. letošní postup v Loupežnické j. Teď už jeskyně patří našim netopýrům a my netrpělivě čekáme na jarní oteplení a novou sezónu ve “velkých dírách“. Účastníci pracovní akce: Lukáš Appelt Jiří Fichtner Markéta Fichtnerová Zdislava Hejnáková Jiří Honzejk Zbyněk Hubínka Lukáš Kovacs Bára Smolová Jakub Vaníček

Vložil Jiří Honzejk, 14. ledna 2019 20:35.
Jméno:
Heslo:
vyber fotografii:
Popisek fotky:
místo:
typ akce: