Slovensko 2015

Bylo, nebylo, dávno tomu...


2015

Naše tradiční návštěva u přátel ze Speleo Rožňava proběhla od 25.7. do 1.8. 2015 bohužel jen ve skromném počtu čtyř lidí (Ladislav Tomáš, Petr Linhart, Miloslav Juračka a Jiří Honzejk). V naší skupince jsme byli jen dva aktivní lezci, proto jsme se tentokrát věnovali především hlubšímu poznání planin a speleolokalit pro lepší orientaci v budoucnu. To se samozřejmě netýká našich starých kozáků, vždyť takový Láďa Tomáš, a nejen on, sem jezdí pravidelně od roku 1968 a své znalosti zdejšího krasu předává mladším členům liberecké skupiny.

26.7., druhý den po příjezdu bylo v plánu bádání na jedné lokalitě spolu s rožňavskými kolegy, ale akce byla ráno odvolána pro vytrvalý déšť, jelikož se jednalo o povrchovou akci v jedné z vyvěraček Silické planiny. Akce nakonec omezeně proběhla v režii rožňaváků v druhé polovině dne po zlepšení počasí, ale to už naše skupinka byla na povrchovce po planině. Obešli jsme obě Závozné propasti (-11 a -12) nad Gombasekem, propast Brázdu (-181), u Silice pak Babskou dieru (-45?) a také Silickou Ľadnici. 27.7.slezli M. Juračka a J. Honzejk velkou Žomboj (-50) a poté jsme dali povrchový průzkum ve střední části Silické planiny a navštívili i Silickou kvapľovou jeskyni, resp. jen vchod, protože tato díra je jednou z několika, u kterých byla nově realizována uzávěra.

Den 28.7. byl čistě turistický. Vydali jsme se směrem do Zádielu, cestou navštívili Husitský kostel v obci Lúčce, kterýžto je historickou památkou na dávné husitské výboje. M. Juračka a J. Honzejk poté přešli Zádielskou planinu a navštívili Turňanský hrad, aby se opět v Turni sešli s druhou půlkou skupiny, která sem přejela mezitím autem. Pak jsme si prošli travertinové vodopády v Hájské dolině, prohlédli si slibně načatou práci slovenských kolegů ve vývěru nedaleko Vraní jeskyně a nakonec i Vraní j., se kterou se v Česku může rozměry portálu měřit pouze Rytířská j. v Suchém žlebu na Moravě. Zdejší jeskyně má navíc ve vchodu zajímavé relikty mohutných vrstev sedimentů. Další den navštívili exkurzně M. Juračka a J. Honzejk překrásnou Hrušovskou j.

30.7. byl na řadě nejnáročnější program, pochůzka po Plešivecké planině, kdy jsme obešli centrální část planiny a upřesnili si polohy některých lokalit jako např. Zvonivou jamu (-100,5), Zombor (-54), Lastovičí dieru (-12) a další. Planina je zde velmi členitá a je zde nesnadná orientace, ovšem občasné bloudění vynahradí bezpočet krasových jevů a překrásná příroda. V poslední den pobytu 31.7. opět naše lezecká dvojice slezla Mestskou propast (-43) a nakonec jsme celá skupinka exkurzně prošli Krásnohorskou j. čili Buzgó nedaleko naší základny.

Výsledkem našeho týdenního pobytu v krasu je nález několika zajímavých míst ke speleologickému průzkumu. Nyní se musíme snažit vyvolat zájem dalších našich členů o tento nádherný kraj, mimo jiné i proto, že v roce 2018 uplyne již 50 let spolupráce rožňavských a libereckých jeskyňářů a nebylo by od věci rozjet nějaký konkrétní průzkumný projekt.Láďa Tomáš a Petr Linhart u propasti Zombor - účastní se výprav na Slovensko už od roku 1968
Láďa Tomáš a Petr Linhart u propasti Zombor - účastní se výprav na Slovensko už od roku 1968