Slovensko 2013

Bylo, nebylo, dávno tomu...


2013

Ladislav Tomáš, Vladimír Roženský, Miloslav Juračka, Jiří Fichtner, Marie Majorošová, Jiří Honzejk
lokality: Bigfa,velká a malá žomboj, Hrušovská, průvanová, Domica, Baradla-Barlang, Gombasek, Čučma(důlní dílo, kde jsme pomáhali s úklidem skládky) a Busgo (Krásnohorská jeskyně)

Expedice do Slovenského krasu proběhla tentokrát uprostřed léta od 27. 7. do 3. 8. 2013, kdy teploty po celý týden běžně stoupaly ke 40 °C. Akce se zúčastnili staří mazáci: Ladislav Tomáš, Vladimír Roženský a Miloslav Juračka, a také tři nováčci: Jiří Fichtner, Marie Majorošová a Jiří Honzejk, pro které to bylo první seznámení s tímto krásným koutem Slovenska. Sobotu 27. 7. 2013 jsme strávili přejezdem více než 600km na místo pobytu. Mladší část expedice se cestou na chvíli zchladila zastávkou v Dobšinské ľadové jaskyni. Ubytovali jsme se tradičně na základně rožňavské ZO SSS na Buzgu. Dopředu byl připraven týdenní program exkurzí a výletů, jehož cílem bylo především představit zdejší kras třem členům naší skupiny, kteří zde byli poprvé. Program začal nedělní návštěvou propasti Velká Buková (-140 m), do níž sestoupili M. Juračka, J. Fichtner, J. Honzejk a objevitel nových prostor této propasti Tomáš Fussgänger ze Speleoklubu Cassovia. Slezli jsme pouze staré známé části. Návštěvu nových, tzn. Bandyho vertikály a dalších, jsme nechali na příště. Dvojice Fichtner, Honzejk ještě slezla nedalekou propast Velká Žomboj (-50 m), zatímco zbytek skupiny navštívil blízkou Silickou Kvapľovou j. a ústí Malé Bukové propasti (-34m). V pondělí jsme si prohlédli Hrušovskou j. s pestrou krápníkovou výzdobou a krásnými škrapy. Při návratu od díry si kolega Roženský při překonávání překážky přivodil nepříjemnou zhmožděninu nohy, která mu k lítosti všech velice omezila pohyb po zbytek týdne, ale teprve až po návratu do Čech se zjistila zlomenina nártních kůstek. Vúterý jsme zanechali maroda na základně a přejeli jsme pod Plešiveckou planinu. Místní znalec a jeskyňář Vlado Kóňa nás provedl nedávno objevenou Prievanovou jeskyni. Vstup je závrtem, za ním vede chodba přes řícené dómy. Z nich jsme sestoupili do větší hloubky, kde jeskyně pokračuje střídáním puklinovitých horizontálních plazivek a propasťovitých prostor, přičemž místy se nastupuje z plazivky rovnou do vertikály. V hloubce asi 70 metrů přechází jeskyně ze světlých Wettersteinských do černých Guttensteinských vápenců. Těmi je tvořena zatím poslední asi 20metrová propast. V úzké puklině vedoucí dál pokračují prolongační práce. Jeskyně je vystrojena plaketami. Ve středu jsme si prohlédli nepřístupné části jeskyně Domica a poté jsme si prošli také krátký návštěvnický okruh v Maďarské jeskyni Baradla. Ve čtvrtek jsme si užili nepřístupné části Gombasecké jeskyni. Až k přítokovému sifonu došla čtyřka Juračka, Fichtner, Majorošová, Honzejk. Prohlídkový okruh jsme absolvovali všichni, zdálo se, že noha našeho kolegy se lepší. Ten den jsme ještě v malé vesničce Čučma pomáhali s vyklízením starého důlního díla zaneseného skládkou odpadu. Na vzácné malbě zvané Rožňavská Metercia z roku 1513 je vyobrazen právě zmíněný důl. U příležitosti 500. výročí začaly práce na záchraně a zpřístupnění důlního díla. Na výsledek se budeme těšit napřesrok. V pátek ráno si dvojka Fichtner-Honzejk slezla propast Malá Žomboj (-140 m), zatímco ostatní vyrazili do Zadielského kaňonu. Lezci si o chvíli později dali v polední výhni stejnou trasu jako ostatní v opačném směru. Na závěr posledního dne pobytu jsme ještě navštívili Krásnohorskou jeskyni čili Buzgó, kterou máme od základny 200 metrů. Byli jsme naprosto unešeni unikátním 32metrovým stalagmitem, a exkurzi si na závěr zpestřili koupelí v jezírku u sifonu. V sobotu 3. 8. se většina účastníků vydala na cestu za domovem. J. Honzejk a M. Majorošová ještě navštívili Ochtínskou Aragonitovou j. a v neděli ještě Belianskou j. v Tatrách. Expedice Slovenský kras 2013 se až na bolavou nohu velice vydařila. Dík patří především Bartolomeji Šturmanovi z rožňavské skupiny a našemu kolegovi Miloslavu Juračkovi za výbornou organizaci našeho pobytu. Navázali jsme nové vztahy s našimi kolegy ze SSS a v budoucnu bychom rádi obnovili spolupráci při speleologickém průzkumu Slovenského krasu.

Účastníci Slovenský kras 2013
Účastníci Slovenský kras 2013