Slovensko 1991

Bylo, nebylo, dávno tomu...


22.6. – 29.6.1991

Juračka Miloslav, Malík Jiří, Schier Jindřich, Roženský Vladimír, Tomáš Ladislav, Velechovský Václav

22.6. přeprava - Liberec –Olomouc – Žilina – Poprad – Krásnohorská Dlhá Lúka.
23.6. Prohlídka Hrušovské j., později s větším nárůstem tepot vzduchu prováděno chlazení mužstva v Hrušovském rybníku. Odpoledne přesun do Zádielu. Průchod dolinou k Bystrině, zpět po hraně náhorní plošiny. Večer Bolaček + rodina s gulášem.
24.6. Obhlídka výrobků fy.Meander G.Štibranyi v Turně nad Bodvou. Konzultace výstupu na Dolný vrch. Po ohlášení na VB PS Jabloňov výstup na Dolný vrch. Slezena Kvaplová p. Nácvik vyproštění jeskyňáře zaklesnutého v těsném vertikálním prostupu. Akce ukončena pro přibližující se bouřku. Po sestupu z planiny a odeznění projevů Božího hněvu odsolování v Hrušovském rybníku.
25.6. Dopoledne Majkova j.. Odpoledne vpoura v mužstvu. Nebylo uposlechnuto pokynu programového ředitele výpravy k výstupu na planinu, dokončení podezdívky pro verandu u VTS, zasypání výtluků v cestě k VTS, úprava stezky ke studánce a okolí studánky.
26.6. Rekognoskace terénu severozápadně od Silické Brezové v regionu mezi Červenou j. a Ponornou p. Hledání Ponorné p.. Nalezena neznámá propástka vedle plynovodu, slezli Juračka a Tomáš. Ponorná nalezena až odpoledne. Odpoledne ochlazování na koupališti v Rožňavě. Večer oheň, buřty, s Janem Faškem.
27.6. Dopoledne individuální zájmy v okolí základny, včetně udržování organizmů ve vodorovné poloze při občasné pozvolné rotaci a prohl. Krásnohorské j. Odpoledne osazování tabulí vyznačujících hranice CHKO v oblasti severně od Turnianského Podhradí s Milanem Hlivákem, CHKO Brzotín. 28.6. Aggtelek – Josvafö – povrchová pěší túra bez návštěvy jeskyní s příliš zdraženým vstupným
29.6. Odjezd z místa ubytování do Bojnice u Prievidzy. Setkání s Dominikem. Prohlídka lázeňského areálu, termálních pramenů a jeskyní v travertinech v jižní části obce.
Zpáteční cesta Bánovce – Uherský Brod - Brno - Svitavy - Liberec

Večer na VTS SSS Krásnohorská j.
Večer na VTS SSS Krásnohorská j.

příprava u některé propasti
příprava u některé propasti

1991sl03

Bojnice s Dominikem
Bojnice s Dominikem