Slovensko 1990

Bylo, nebylo, dávno tomu...


19.červenec - 28.červenec 1990

Juračka Miloslav, Kunc Radovan, Malík Jiří, Schier Jindřich, Tomáš Jaroslav, Tomáš Ladislav, Velechovský Václav

19.7. přeprava os.auty do Liptovského Svatého Jánu, odtud nákladní Avií do údolí Bystré pod Krakovou Holou, ubytování ve stanech.
20.7. Program Speleo Detva – exkurze do jeskyň v masívu Krakovej Hole . Jeskyně v Záskočí část od vchodu 1332 mnm do Perlového dómu.
21.7. Jeskyně Starý hrad, část od vchodu 2. do Revajova dómu.
22.7. Likvidace tábora a přesun do Rožňavy. Část dne na termálním koupališti ve Sv..Jánu. Během přesunu prohlédnuta veřejnosti přístupná část Važecké j. Ubytování ve VTS SSS OS Rožňava, polidšťování pozemku u VTS.
23.7. Ověření stavu vybavení jednotlivých účastníků v Závozné p. Turisticky k propasti Brázda a Silické ladnici. V Silické ladnici zjištěn otevřený vstup do Archeplogického dómu, provedeno uzavření a zasypání kameny. Dokončena oprava oplocení pozemku a pokosení trávy u VTS Krásnohorská.
24.7. Výstup na Planinu Dolný vrch. Zdolána pr. Kvaplová a Studňa. Individuelní rekognoskace terénu dle poznatků z minulých návštěv.
25.7. Polodenní pobyt v Ardovské j., prostup spodním patrem k nejzasší části.
26.7. Dopoledne brigáda pro OP na oplocení rosnatky okrouhlolisté u obce Jovice. Odpoledne j.Milada , zřetelné zhoršení znečištění vody, evidentní zápach.
27.7. Odjezd do Šarišských Sokolovců, ohledáno flyšové pásmo vrch Dubová a údolí severně od obce. Večer pochoutka „Bedla a la Ťuhýk“ , velice chutná , ale v malém množství.
28.7. Přeprava Šarišské Sokolovce – Liberec

Tábor v údolí Bystré
Tábor v údolí Bystré

starý hrad - mapa

jeskyně v Záskočí

Vstup Starý hrad
Vstup Starý hrad

Pod Dolným vrchem
Pod Dolným vrchem

Počátek stoupání na Dolný vrch
Počátek stoupání na Dolný vrch

Kvaplová Dolný vrch
Kvaplová Dolný vrch

Před Miladou nebo před lesem u Ardovské
Před Miladou nebo před lesem u Ardovské

Kvaplová Dolný vrch
Kvaplová Dolný vrch

Vrch Dubová Šarišské Sokolovce
Vrch Dubová Šarišské Sokolovce

Ardovská
Ardovská