Slovensko 1988

Bylo, nebylo, dávno tomu...


25.6.-2.7. 1988

Účastníci: Juračka Miloslav,Klos Miroslav, Roženský Vladimír,Tomáš Jaroslav,Tomáš Ladislav, Velechovský Václav

Lokality
Silická planina, Závozná, výlet Brázda, Dolný vrch, planina Koniar, Muráňská planina, Silica, Májkova j., Záděl

25.6. přeprava po trase Liberec- Hradec Králové, Olomouc, Žilina, Poprad, Rožňava, Krásnohorská Dlhá Lúka 26.6. Prohlídka Krásnohorské j za spoluúčasti Petra Röslera ( Kulturbund Bresden). Odpoledne kontrola speleoalpinistických pomůcek jednotlivých účastníků slezením propástky Závozná (-10m) . Dále pochůzka ústí propasti Brázda , Salaj a Silická Ladnica ( téměř bez ledu)
27.6. Ohlášení pobytu na CHKO Brzotín a Odd.SNB PS VB Jabloňov. Výstup na Dolný vrch k p.Soví a Oriáš. Dále postup východním směrem se snahou nalezení p. Kvaplová. Kufrování na základě nezajištění základního mapového materiálu , trvající až do pozdních odpoledních hodin, kdy bylo dosaženo p. Pri salaši 1 ?? (-16m). Propast slezena – zachovalá výzdoba – sintry, náteky,krápníky. Při zpáteční cestě západním směrem dosažen orientační bod „studna“ a nalezeno ústí Kvaplové p. (-37m). Pro pokročilý čas propast neslezena, pokračováno směrem Jabloňov.
28.6. Výstup na planinu Koniár po málo používané turist.cestě. Po dosažení náhorní plochy postup směrem ke kótě Hrad. Pro špatnou zřetelnost cest návrat zpět na turist.cestu a do Plešivce. Odpoledne návštěva Gombasecké j. K večeru ověřování zemědělských prací – praktická funkce ruční kosy a hrábí. Posečena tráva a plevel na pozemku přináležejícím k ubytovacímu zařízení.
29.6. Výstup na Muráňskou planinu- světlé vápence, dolomity ,trias. Z Muráně Hrdzavou dolinou na Nižnou Klakovou, po rudné stezsce na Studnu horáreň a nedaleko stejnojmenná j. vedle cesty (dl.55m,1165nmv) . Směr Velký Cigán Piesky –Cigánka – zřícenina hradu Muráň a sestup do Muráně.
30.6. Dlholúckým závozem na Silickou planinu , kolem V.Bikfy, M.Žomboje, V.Žomboje a M.Bikfy ke Kvaplové jeskyni, Jaštěričie jezirko a kolem Silice k Majkovej j. Prohlédnuta suchá etáž.
Ze Silice návrat do místa ubytování autobusem ČSAD a s přerušením v Rožňavě. 1.7. Zádiel – Zádielskou dolinou k rozcestí – výstup na hranu planiny – Krkavčí skály – po naučné ztesce zpět do Zádielu. Bohatší občerstvení. 2.7. Návrat do Liberce

Krásnohorská j.
Krásnohorská j.

1988sl02

Silická planina
Silická planina

1988sl04

Pod Muráňským hradem
Pod Muráňským hradem

Krásnohorská
Krásnohorská