VÍTEJTE NA LIBERECKU

Jedno z posledních míst na zemi kam ještě nevkročila lidská noha a kde ještě můžete cítit radost prvních objevitelů, jsou podzemní prostory ukryté hluboko pod našima nohama. Nádherné jeskyně, hluboké propasti, tajemné podzemní doly, továrny a protiletecké kryty, to vše je ukryto v podzemí liberecka. Naše podzemí není tak monumentální jako Moravský kras nebo věhlasné důlní revíry Příbram či Banská Štiavnica ale je rozmanité a svým způsobem unikátní. Pojďte s námi tedy navštívit místa kde se genarace jeskyňářů snaží proniknout hlouběji a dál do skrytého podzemního světa. Ale jeskyňařina není jen o kráse podzemí, je to hlavně dřina, bahno a přátelství...

Blížící se akce

Pozor změna účtu pro členské příspěvky a jiné platby

107-6633350227/0100

AKCE PRO ROK 2021

  • Sledujte akce v kalendáři
  • Speleoforum - Sloup
  • Złoty karabinek
  • Speleoden
  • mapování
  • výzkumná činnost v podezmí
  • oprava prolomené krokve na boudě na Západní
  • pokračování v závrtu na Pláních
  • Malá Basa - stabilizace sondy na vyvěračce
  • Doporučené termíny: 10.4,15.5,5.6,19.6,17.7(speleoden),28.8,11.9,2.10,23.10,13.11.
Pracovní akce vždy
od 9:00 do 17:00 hod.
V 10:00 se začíná pracovat!!!


Termíny jsou pouze předběžné a můžou se z různých důvodu přesunout o jeden až o dva týdny, proto je nutné se informovat na diskuzi nebo na slezině, která je každý čtvrtek od 20:00 hodin v Šutr baru. Ti, kteří mají e-mail budou o akcích předem informováni.

Setkání u škopku v baru Šutr
(lezecká stěna za Nisou)
vždy ve čtvrtek od 20:00 hod.