Netopýr černý (Barbastella barbastellus)

                             
Netopýr černý (Barbastella barbastellus)- Děvín, Českolipsko. foto. M.Jóža Netopýr černý (Barbastella barbastellus)- skepina zimující ve štole na Malé Morávce, Jeseníky. foto. M.Jóža Netopýr černý (Barbastella barbastellus)- portrét. foto. D.Horáček
Netopýr černý (Barbastella barbastellus)- skupina zimující ve štole na Malé Morávce, Jeseníky. foto. M.Jóža Netopýr černý (Barbastella barbastellus)-skupina zimující v podzemní pevnosti Nietopierek, Polsko. foto. D.Horáček Netopýr černý (Barbastella barbastellus)- Loupežniká j., Ještědský hřeben. foto. D.Horáček
Netopýr černý (Barbastella barbastellus)- jedinci zimující ve štěrbině štoly na Malé Morávce, Jeseníky. foto. D.Horáček