LUŽICKÉ HORY

Ledová jeskyně Naděje

Na severním svahu Suchého vrchu v nadmořské výšce 575 m n. m. se nachází vchod do puklinové, svahové, pseudokrasové, paledové jeskyně Naděje. Hned za vchodem strmě spadá do hloubky zhruba sedmi metrů, kde se dělí do dvou protilehlých, svážně ukloněných přibližně stejně dlouhých chodeb, zakončených neprůleznými puklinami. Směr chodeb je východ – západ a celková délka činí přibližně 30 metrů. Průměrná šíře chodby je 1,8 m a v nejširším místě 3,5 m, průměrná výška 6 m. Celková denivelace (převýšení) jeskyně činní 10,6 m. Tato unikátní lokalita je chráněna od 4. 8. 1966. Někdejší chráněný přírodní výtvor, dnes přírodní památka Ledová jeskyně Naděje se rozkládá na ploše 0,3 ha. Jeskyně je uzavřena mříží.

Jeskyně na Milštejně

Původně se zde nacházel masivní skalní výchoz turonských kvádrových pískovců pojených křemenným tmelem. Pro jeho neobvyklou pevnost, tvrdost a jemnou zrnitost se stal vynikající surovinou pro výrobu žernovů (mlýnských kamenů). Podle nich dostalo celé místo i své jméno (Mühlstein). Na náhorní plošině výchozu byl vybudován i stejnojmenný hrad. Postupem času těžba spolykala vetší část skalního výchozu a zcela pohltila i hrad. Přesto zde dodnes zde zůstaly uchovány cenné pozůstatky neživé přírody. Nejzajímavější z nich je skalní brána s rozpětím 7 m. Je to vůbec největší útvar svého druhu v Lužických horách. Od této skalní brány se táhne téměř deset metrů vysoký skalní hřbet jihovýchodním směrem zhruba do vzdálenosti sto metrů. Na Milštejně byly prozkoumány a zmapovány tři pseudokrasové jeskyně vrstevnicového či puklinového charakteru v délce zhruba od 10 - 50 m. Největší z nich, jeskyně Kovárna, je tvořená přírodním hlubokým převisem, který byl dodatečně uzavřen zasypáním jeho přední části odvalem z lomu. Jeskyně je uzavřena mříží.

Jeskyně Okno

Jeskyni Okno objevil a zmapoval Petr Havránek. Jedná se o puklinovou jeskyni vzniklou podél skalní hrany skalního srubu. Její průlezná délka činí zhruba 10 m a maximální výška je 5 metrů, v průchodné části má šíří zhruba 1,5 metru. Jeskyně Okno vznikla rozvětráváním měkčích poloh pískovce, který byl z pukliny vypalován průlomovou a puklinovou vodou. Ta v zimním období na dně a stěnách zamrzá.