Historie ZO 4-01

Dne 14. ledna 1958 se v Severočeském muzeu v Liberci sešla na ustanovující schůzi Krasové sekce první liberecká skupina. Tato skupina vznikla na základě výskytů vápencových oblastí a přírodních krasových jeskyní. Výzkumem těchto přírodních jevů se v této době zabývala Krasová sekce Sboru ochrany přírody Národního muzea v Praze, pod kterou Krasová sekce Liberec vznikla.
První schůze byla zahájena RNDr. Oldřichem Lhotským, který po krátkou dobu působil jako předseda. Členy byli P. Smrž (vedoucí přírodovědeckého oddělení Severočeského muzea), Fr. Jelínek, J. Chudoba, V. Král, G. Ginzel, H. Ginzel, W. Ginzel, M. Nevrlý, B. Jirschík, R. Horušický a B. Horušický. Tímto byla započata práce liberecké krasové sekce.
V průběhu roku došlo k provedení několika změn ve vedení krasové sekce a předsedou se stává Reiner Horušický, také se uskutečnily tři exkurze na jižní Slovensko spolu s pražskými a brněnskými speleology. Byly prováděny průzkumy v okolí Liberce, nejvíce zaměřené na uvolňovací akce v Západní jeskyni u Jitravy, v Liščí díře na Ještědském hřebeni a také na Hanychovské jeskyni.
V roce 1964 byl také proveden první průzkum v okolí travertinové vyvěračky v  Kryštofově údolí a na Hamrštejně. V tomto roce ale počáteční nadšení jeskyňářů Krasové sekce opadá a jejich činnost sekce se od této doby téměř vytrácí.

Znak speleoklubu Liberec
Znak Speleoklubu liberec

Až z Kroniky pionýrského a zájmového kroužku jeskyňářského při 10. ZDŠ v Liberci – Ruprechticích lze odhadnout, že pozornost některých jeskyňářů a Reinera Horušického (vedoucí kroužku) se obrací právě k dětem. Tento kroužek působí souběžně se Speleoklubem pod TIS (svaz pro ochranu přírody a krajiny), který také řídí veškerou praktickou činnost kroužku.
Hlavním úkolem kroužku bylo seznámit členy s krasovými jevy a s prací v jeskyních ještědského pohoří. Vznik jeskyní, jejich typy a zvláštnosti, výzdobu, život v jeskyních, archeologické nálezy, paleontologii a samozřejmě praktická část, jako vycházky a seznámení s krasovými jevy (ponory, vývěry, závrty, atd.), exkurze, horolezecký výcvik, práce v oblasti jeskyně Basa, apod.

Znak Speleoklubu Liberec pod TIS s trikolórou
Znak Speleoklubu liberec pod TIS s trikolórou

„Koncem 60. let se začala sdružovat další generace jeskyňářů, nebylo však na co pořádně navazovat a  chyběly zkušenosti.“ Z jara roku 1967 založil Jiří Malík a Josef Svoboda při závodním klubu Železničních opraven a strojíren (ŽOS) Speleoklub (). „Hned na počátku se přihlásilo 18 zájemců.“ „Teprve po nějakém čase zjistili, že před nimi zde působila Krasová sekce a podařilo se jim spojit s několika jejími bývalými členy“ a společně pak navázali na výsledky této sekce.
„Později v 70.letech vznikl TIS – dobrovolná ochranářská organizace, při níž byla zřízena samostatná speleologická sekce“, kam přechází i Speleoklub (). Tato sekce fungovala do roku 1979, kdy „z krasové sekce vzniká Česká speleologická společnost (ČSS) a liberecký Speleoklub se stává její základní organizací pod číslem 4-01, která funguje dodnes.“

© 2013 Jana Stěhulková