JESKYNĚ VELKÁ BASA

Tato jeskyně je v podstatě uzoučká korozívně rozšířená puklina (50/80) v silurských vápencích. Vstupní partie je vysoká 10 až 12 metrů o šíři 30 cm. Zhruba po pěti metrech se zúží na pouhých 10 až 20 cm. V této části je technicky náročný průlez, za kterým počva prudce upadá o čtrnáct metrů. Ve spodní části se rozšiřuje až na 1,6 metrů. Celková délka od vchodu činí 36 metrů. Nejníže dosažená část jeskyně se nachází 21 metrů pod úrovní vchodů. Stěny pukliny jsou z části pokryty sintrovými náteky v horní části bílé a žluté barvy a ve spodní části, která se nachází pod grafitovou žílou, šedomodré barvy. Na některých místech nacházíme volné čiré krystaly dvoulomného kalcitu, z nichž ty největší mají více jak dva cm. V nejnižším místě je dno pokryté podlahovým sintrem a miniaturními sintrovými hrázkami šedomodré barvy.
Náročný průzkum na této lokalitě započal v sedmdesátých letech. Po několika riskantních pokusech sestupuje (22.9.1974) R.Horák a dosahuje úrovně 18 metrů pod úrovní vchodu. Z tohoto sestupu pochází také nákres. Další sestup se uskutečnil v létě 1997, kdy nacházíme další pokračování. Tím se dostáváme do hloubky 21 metrů pod úrovní vchodu.

Další informace o jeskyni - mapy, staré články a zprávy

Mapa Velká basa
mapa jeskyně Velká basa - 1974