MRAMOROVÁ JESKYNĚ

Ústí jeskyně je zvětralé a velmi záhy se zužuje. I tato jeskyně byla uzavřena jílovitými sedimenty. Po jejich odstranění se podařilo proniknout do malého komínového dómu vysokého čtyři metry. V tomto místě se jeskyně větví. Hlavní směr se stáčí doprava a asi po 2,5 metrech se opět lomí vlevo paralelně s původním směrem. Tato část jeskyně je zcela zanášena jílovitými sedimenty. Druhá větev jde v přímém směru asi z poloviny výšky komínu. Z počátku je velmi úzká a tak asi po jednom metru se jeví jako průlezná. Jde z ní jasně citelný průvan. Celková délka jeskyně je 8,5 metrů, součet všech známých krasových chodeb činí 15 metrů. Šíře chodeb je konstantní, kolem 50 centimetrů. Tato jeskyně si zaslouží další pozornost. Prolongační práce v hlavní chodbě nás můžou zavést až do větších volných prostor. Výzdoba v této jeskyni je velice chudá. Jen pár sintrových povlaků tloušťky kolem jednoho milimetru a dvě asi 2 centimetry dlouhá brčka. V určitých obdobích je jeskyně částečně zaplavována vodou, která ze vchodu i občas vyvěrá. Jméno tato jeskyně dostala podle mramorové kresby na kamenech ve vchodu jeskyně.

Další informace o jeskyni - mapy, staré články a zprávy

Mapa Mramorová
stará mapa Mramorové jeskyně - 1996