JESKYNĚ MALÁ BASA

Jeskyně Malá Basa je rozdělena opuštěným lomem na dvě části. Na SV straně u paty stěny se nachází okno ústící do zhruba čtyři metry dlouhé nízké prostory. V přední části se nachází bohatě zdobený neprůlezný komín s miniaturním jezírkem. Bohužel výzdoba je silně poškozena. Zbytek kaverny je bez výzdoby. Mezi místními jeskyňáři se traduje, že skupina tří badatelů hodlala tuto jeskyni zpřístupnit veřejnosti. Rozdělili si i jednotlivé funkce. Jeden se měl stát pokladníkem, druhý průvodcem a ten třetí by se zhostil nejdůležitějšího úkolu. Měl hlídat, aby návštěvníci nevhazovaly do jezírka více jak dvě šedesát v drobných, jinak by se vylilo ze svých břehu a zaplavilo celou jeskyni.
Na JZ straně se nachází deset metrů hluboká propast. Ta je tvořena jedinou prostorou se vstupním komínem, vytvořenou na kontaktu krystalického vápence s vápnitými fylity a několika vzájemně se křížícími puklinami. U dna tato kaverna bohužel přechází do neprůlezné pukliny. Z ní vyúsťuje do lomu krátká plazivka, která původně obě jeskyně spojovala. Výzdoba je tvořena růžicovitými shluky krystalického kalcitu, sintrovými náteky a několika brčky.

Další informace o jeskyni - mapy, staré články a zprávy

Mapa Malá basa
mapa jeskyně Malá basa - 1990