LOUPEŽNICKÁ JESKYNĚ

Jeskyně je vyvinutá v devonských krystalických vápencích na výrazné poruše 314/15-40. Známá část jeskyně je dlouhá 22 metrů, široká 3 metry a vysoká 1,5 až 2,5 metru. Jeskyně je téměř bez výzdoby, pouze v koncové části jeskyně se nacházejí mocné sintrové kůry. Dno jeskyně je pokryto asi 1 metr mocnou vrstvou hnědavých sedimentů. Nedaleko od jeskyně se nachází 6 metrů hluboký krasový komín.

Další informace o jeskyni - mapy, staré články a zprávy

Mapa Loupěžnické
mapa Loupežnícké jeskyně 2014
Mapa Loupěžnické
mapa Loupežnícké jeskyně - původní