LIŠČÍ A KŘÍŽOVÁ JESKYNĚ

jeskyně se vyvinula na několika poruchách, které se vzájemně kříží (hlavní chodba – 315/85, další směry – 265/85 a 90/90) a je na ní dobře patrný puklinový charakter. V zimním období značně promrzá a v některých částech je silně rozrušený strop. Proto také byla zabezpečena mříží. Jeskyně je dlouhá 27,5 metrů, téměř bez výzdoby, pouze na některých místech jsou stěny poryty slabým sintrovým povlakem. Pouze v zimním období dokáže voda a mráz jeskyni odít do ledové nádhery.
Několik metru od Liščí jeskyně se nachází tzv. Hadí propástka. Jedná se o osm metrů hlubokou jámu mezi mohutnými skalními bloky. Svým charakterem spíše připomíná pseudokras.

Další informace o jeskyni - mapy, staré články a zprávy

Mapa Liščí
mapa Liščí jeskyně - 1989