JEZEVČÍ JESKYNĚ

Všechny tři vstupy do této jeskyně se nacházejí v horní části lomu, který odkrývá vápnité dolomity silurského stáří. V roce 1974 se teto lokalitě věnuje R.Horák a objevuje zhruba 16 metrů dlouhou, 0,6 až 1 metr vysokou a max. 1,5 metru širokou část jeskyně. Severovýchodně od vstupu do zmiňované části je druhý vstup do cca. 5m dlouhé paralelní plazivky, přecházející v nízkou, neprůleznou, téměř vodorovně uloženou puklinu. Koncem 80 let se lokalitě věnuji společně s Davidem Šrejmou a Pavlem Trojanem. Pod malým, úzkým oknem se daří rozbít skálu a proniknout do cca. 12 metru dlouhé nízké chodby, zvané Doupě (mapa vpravo). Na dvou místech v podlaze této chodby se nachází vertikální stupně (2 m a 4,5 m) na dně zařícené. Jezevčí jeskyně je vyvinutá na úzké, korozívní puklině 225/80. Stěny a z části podlaha jeskyně jsou zasintrované. V současné době jsou veškeré činnosti na této lokalitě zastaveny, protože hrozí reálná možnost zřícení vchodů. Lomová stěna nad nimi vykazuje pohyb až 2,5 cm ročně.

Další informace o jeskyni - mapy, staré články a zprávy

Mapa Jezevčí
mapa Jezevčí jeskyně - 1974