HLINĚNÁ JESKYNĚ

Jizerské hory rozhodně nejsou klasickou krasovou oblastí a mnohé překvapí jejich spojitost s krasem. I když Jizerské hory tvoří převážně žula a břidlice, je zde i malá čočka krystalického dolomitu. Jedná se o velmi špatně krasovějící horninu. Přesto se při povrchovém speleoprůzkumu podařilo najít dne 6.4.1990 Hliněnou jeskyni a dne 10.4.1990 Mramorovou jeskyni. Obě jeskyně byly zcela naplněny jílovitými sedimenty.
Hliněná jeskyně jméno dostala dle jílovitých sedimentů. Tyto sedimenty jsou jednolité, zcela vyschlé a v určitých částech přechází až v jílovec. Po prolongaci je jasně patrný krasový komín o přibližném průměru jeden metr. Prolongační práce byly ukončeny v hloubce 3,5 metru. Dno je stále tvořeno jílovitými sedimenty a při pokračování v prolongačních pracích lze očekávat i další zajímavé objevy.

Další informace o jeskyni - mapy, staré články a zprávy

Mapa Hliněná
stará mapa Hliněné jeskyně - 1996