CO SE BUDE DÍT V ROCE 2017

plán akcí bude stanoven po výroční schůzi, sledujte hlavní stránku a diskuzi, kde je každá akce hlášená